Các điều khoản và điều kiện

Ứng dụng di động KuuHo và các dịch vụ, thông tin liên quan được xây dựng bởi nhóm KuuHo và hiện tại đang được điều hành bởi công ty TNHH MTV PTPM Enouvo (được gọi chung là “KuuHo”, “chúng tôi”). Mọi hoạt động truy cập, sử dụng ứng dụng, bạn tuyên bố rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với bản Điều khoản & Điều kiện này, bao gồm mọi thay đổi trong tương lai. KuuHo có thể sửa đổi, cập nhật hoặc thay đổi các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu người dùng không đồng ý tuân theo, người dùng không được sử dụng, truy cập hoặc tham gia vào KuuHo.

1. Mô tả ứng dụng KuuHo

Thông qua Ứng dụng, KuuHo cho phép người dùng truy cập 3 chức năng chính để cải thiện chất lượng và an toàn cuộc sống bao gồm:

Khẩn cấp: Gửi cảnh báo cho chính quyền và những người xung quanh bạn trong trường hợp khẩn cấp xảy ra. Tương tự, bạn cũng có thể tiếp nhận những trường hợp khẩn cấp này và giúp đỡ những người khác.

Báo cáo vi phạm: Giúp cải thiện phúc lợi xã hội bằng cách báo cáo lên chính quyền các vấn đề nguy hiểm, vi phạm, an toàn thực phẩm bằng cách mô tả và đính kèm ảnh và định vị vị trí chính xác.

Gọi trợ giúp: Ngoài các cuộc gọi khẩn cấp, bạn có thể yêu cầu trợ giúp trong các dịch vụ Y tế, Sửa chữa & An ninh, lũ lụt và nhận phản hồi từ những người liên quan và có khả năng giúp đỡ.

2. Tài khoản, mật khẩu

Để sử dụng các tính năng của Dịch vụ, người dùng phải đăng ký tài khoản. Đồng thời tạo mật khẩu cho tài khoản của mình. Người dùng phải đồng ý chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật và an toàn của tài khoản. KuuHo không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép tài khoản của người dùng. Người dùng cần đồng ý rằng thông tin cung cấp cho KuuHo, cho dù lúc đăng ký hay bất kỳ lúc nào khác, sẽ là sự thật, chính xác, cập nhật và đầy đủ.

3. Cập nhật

KuuHo có thể được cập nhật bởi Nhóm phát triển ứng dụng và phiên bản cập nhật được xuất bản trên https://kuuho.com/. Phiên bản cập nhật có thể sẽ thay thế các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận ban đầu. Người dùng có thể truy cập Ứng dụng hoặc trang web trên để biết nội dung cụ thể của các bản cập nhật.

4. Khả năng truy cập

Bằng cách sử dụng Ứng dụng, người dùng đồng ý cho KuuHo sử dụng các chức năng sau trên điện thoại: (1) Truy cập vị trí của bạn; (2) Truy cập liên hệ của bạn; (3) Truy cập Internet. Tất cả các truy cập này chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng, do đó, khi cho phép chúng tôi cấp quyền truy cập, bạn xác nhận rằng bạn không có bất kỳ yêu cầu nào đối với quyền truy cập này.

5. Sử dụng Dữ liệu

KuuHo sử dụng dữ liệu thu thập được cho các mục đích khác nhau:

  • Cung cấp và vận hành dịch vụ
  • Để thông báo cho người về những thay đổi dịch vụ của chúng tôi
  • Cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ khách hàng
  • Cung cấp phân tích hoặc thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải thiện Dịch vụ
  • Để giám sát việc sử dụng Dịch vụ
  • Để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật

6. Quyền và trách nhiệm

Người dùng phải tuân thủ tất cả các quy định hiện hành về an toàn và bảo mật thông tin và có trách nhiệm đăng ký thông tin có độ chính xác cao.

Thông tin cá nhân của người dùng được bảo mật theo luật hiện hành.

Khi sử dụng KuuHo, người dùng được phép sử dụng các dịch vụ hỗ trợ theo quy định. Nếu phát hiện có lỗi, vui lòng thông báo cho nhóm hỗ trợ KuuHo.

Người dùng có mọi quyền hạn và trách nhiệm về ứng dụng di động tuân theo luật hiện hành.

7. Liên hệ với chúng tôi

https://kuuho.com/

https://www.facebook.com/kuuhovietnam

[email protected]